• Bu simvollar nə deməkdir?
Tedbirlerin teşkili

Mainpage banner Sənaye obyektlərinin təmizliyi Mənzillərin təmizliyi və mebelin kimyavi təmizlənməsi

Bilirsiniz mi?

  • 15 June 2014 08:52:57
  • Comment :0
  • Views: 7198
  • 0
 

Paltarların və toxuma məhsulların etiketləri uzərində göstərilən şərti işarələr

Hər bir paltarda onun baxımı və istismarı barəsində məlumatı əks etdirən etiket olmalıdır (paltarı necə düzgün təmizləmək, yumaq, qurutmaq, ütüləmək lazımdır, və ümümıyyətlə bütün sadalanan əməliyyatları keçirtmək olarmı?). Adətən məhsulda, əlavə olaraq, liflərin nisbətini göstərən lent mövcüd olur (xammal tərkibi faiz dərəcəsində). Bu məlumat istehlakçıya toxuma məhsulun görünüşünü, rəngini qorumağa kömək edir və paltarın daha uzun müddət vaxtında geyilməsinə şərait yaradır.

 1. Ütüləmə
Ütüləmək olar
Yüksək dərəcə altında ütüləmək (200 C qədər) Pambıq, kətan.
140 C dərəcədən çox olmamaq şərti ilə ütüləmək
Orta dərəcə altında ütüləmək (130 C qədər) Yun, ipək, viskoz, poliefir, poliester
Aşağı dərəcə altında ütüləmək (120 C qədər)
Ütüləməmək
Buxarsız
 2. Qurutma
Yüksək dərəcə altında qurutmaq
Orta dərəcədə qurutmaq (normal qurutma)
Aşağı dərəcədə qurutmaq (qayğılı qurutma)
Yuyucu maşında qurudmaq və sıxmaq olmaz
Yuyucu maşında qurudmaq və sıxmaq olar
Sıxmamaq şərti ilə vertical qurudmaq
Üfqi səth üzərində qurudmaq
İpdə qurudmaq olar
Qurudmaq olmaz
Qurudmaq olar
Kölgədə qurutmaq
 3. Ağartma və kimyəvi təmizləmə
Hamı tərəfindən qəbul edilmiş həlledici vasitələri ilə kimyəvi təmizləmə
Karbohidrogen, xlorlu etilen, monoftorixlormetanın (perxloretilen vasitəsi ilə təmizləmə) istifadəsi ilə kimyəvi təmizləmə
Karbohidrogen və triftortrixlormetanın (yalnız freon və ya vayt-spiritlə) istifadəsi ilə kimyəvi təmizləmə
Karbohidrogen, xlorlu etilen, monoftorixlormetanın istifadəsi ilə qayğılı təmizləmə
Karbohidrogen, triftortrixlormetanınistifadəsi ilə qayğılı təmizləmə
Quru təmizləmə
Kimyəvi təmizləmə qadağandır
Kimyəvi təmizləmə vaxtında diqqətli olun. Məhsul bütün həlledicilərə davamlı deyil. Vayt-spiritlə təmizləməyə icazə verilir
Ağartmaq olar
Ağartmaq olmaz. Yuyulma zamanlnda ağartma tərkibli vasitələrdən (xlor) istifadə etmək olmaz
Xlor vasitəsilə ağartmaq olar (yalnız soyuq sudan istifadə etmək, yuyucu tozun tam həll olunmasına nəzarət etmək)
Tərkibində xlor olmayan ağardıcılardan istifadə etmək olar
Xlorsuz ağartmaq olar
 4. Yuyulma
Yumaq olar
Yumaq olmaz
Yuyucu maşından istifadə etmək olmaz
Qayğılı yuyulma. Suyun dərəcəsini dəqiq saxlamaq, güclü mexaniki emala məruz qalmır, sixma zamanında – sentrifuqanın aşağı sürət rejimi
Suyun dərəcəsini dəqiq saxlamaq, güclü mexaniki emala məruz qalmır, tədricən soyuq suya keçərək yaxalamaq, sixma zamanında yuyucu maşını sentrifuqanın aşağı sürət rejimində işlətmək
Zərif yuyulma. Suyun miqdarı çox, mexaniki emal minimal, yaxalama sürətli olmalıdır.
40 С. – Yalnız əl yuyulması, yuyucu maşından istifadə etmək olmaz. Sürtmək, sıxmaq olmaz.
Paltarların qaynadılaraq yuyulması
Rəngli paltarların yuyulması (50 C qədər)
Rəngli paltarların yuyulması (60 C qədər)
Paltarların ilıq suda neytral yuyucu vasitərəlrə yuyulması və rəngli paltarların yuyulmasi (40 C qədər)
İlıq suda yuyulma (30 C qədər)
 Sixmamaq, eşməmək

 

Powered by module Blog | Reviews | Gallery | FAQ ver.: 5.X3.5 (Professional) (opencartadmin.com)

 
  • Bu simvollar nə deməkdir?